year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1991978-83-7063-005-8Elżbieta WojciechowskaProblematyka moralna w powieściach Tarjei Vesaasa (Prace Komisji Filologicznej) (Polish Edition)
1990978-83-7063-006-5Jan M PiskorskiKolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie (Prace Komisji Historycznej) (Polish Edition)
1991978-83-7063-007-2Ryszard Walczak"Protocollum" augustianina-eremity zwanego Angelusem ze Stargardu: O polsko-pomorskich związkach historiograficznych w średniowieczu (Prace Komisji Historycznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-008-9Elżbieta StelmaszczykKatalog starych druków Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk: Polonica XVI wieku (Prace Komisji Historycznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-015-7Krystyna WinowiczKsiądz pralat dr Józef Surzyński: Życie i dzielo (Prace Komisji Muzykologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-017-1Anna PiotrowiczWielkopolskie s±ownictwo regionalne w prozie wspó±czesnych pisarzy poznanskich: Rzeczowniki (Prace Komisji Jezykoznawczej)
  ''978-83-7063-018-8II Kolokwium slawistyczne polsko-bulgarskie: Materialy sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet ... Komisji Filologicznej) (Polish Edition)
1991978-83-7063-019-5Księga ziemska Kaliska, 1400-1409 (Wydawnictwa źródlowe Komisji Historycznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-020-1Tadeusz J ZuchowskiPatriotyczne mity i toposy: Malarstwo niemieckie lat 1800-1848 (Prace komisji historii sztuki)
  ''978-83-7063-023-2Andrzej DziabaszewskiBadania nad fauną pająków (Aranei) w Polsce (Prace Komisji Biologicznej) (Polish Edition)
1992978-83-7063-025-6Zdzislaw CzajaKościól ewangelicki Niemiec (EKD) w procesie normalizacji stosunków Polska-RFN (Prace Komisji Socjologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól ... Historii i Nauk Spolecznych) (Polish Edition)
1991978-83-7063-026-3Język, literatura, kultura slowian dawniej i dziś: Materialy międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 70-lecia Uniwersytetu im. ... Komisji Filologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-028-7Mickiewicz-Puszkin: Materialy źródlowe i bibliograficzne: antologia (Prace Komisji filologicznej) (Polish Edition)
1992978-83-7063-029-4Boles±aw AndrzejewskiEmanuel Swedenborg: Miedzy empiria a mistycyzmem (Prace Komisji Filozoficznej)
  ''978-83-7063-030-0Mariusz BrylGrupa artystów plastyków Swit: Z dziejów kultury artystycznej miedzywojennego Poznania (Prace komisji historii sztuki)
1993978-83-7063-036-2Pielgrzymki w kulturze sredniowiecznej Europy: Materia±y XIII seminarium mediewistycznego (Sprawozdania Wydzia±u Nauk o Sztuce/Poznanskie Towarzystwo Przyjacio± Nauk)
1992978-83-7063-040-9Julian WojtkowskiGlosy i drobne teksty polskie do 1550 roku: Z inkunabulów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (Zabytki języka i literatury polskiej) (Polish Edition)
1993978-83-7063-044-7Antoni GąsiorowskiNotariusze publiczni w Wielkopolsce schylku wieków średnich: Katalog admisji w Gnieźnie i w Poznaniu 1420-1500 (Prace Komisji Historycznej) (Polish Edition)
1992978-83-7063-046-1Studia romanistyczne i literaturoznawcze: Materialy z sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Kaliksta Morawskiego (Prace Komisji Filologicznej) (Polish Edition)
1993978-83-7063-055-3Tomasz JurekDziedzic Królestwa Polskiego, książę glogowski Henryk, 1274-1309 (Prace Komisji Historycznej) (Polish Edition)
1993978-83-7063-058-4Wolodymyr WasylenkoPolskie losy Dantego w wieku XIX: Prolegomena do "zaginionego" tlumaczenia "boskiej komedii" dokonanego przez J. I. Kraszewskiego (Prace Komisji Filologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-059-1Andrzej SieradzkiPrefiksacja czasownikowa w siedemnastowiecznych księgach miejskich Gniezna (Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk. ... Filologiczno-Filozoficzny) (Polish Edition)
1994978-83-7063-062-1Przywileje miasta Poznania XIII-XVIII wieku (Wydawnictwa źródlowe Komisji Historycznej) (Polish Edition)
1993978-83-7063-063-8Przeszlość regionu Ostrowa Lednickiego i jego perspektywy (Prace Komisji Archeologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-067-6Malgorzata Witaszek-SamborskaZapożyczenia z różnych języków we wspólczesnej polszczyźnie: Na podstawie slowników frekwencyjnych (Prace Komisji Językoznawczej) (Polish Edition)
1994978-83-7063-068-3Studia romanica in honorem Stanislai Gniadek (Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk. Wydzial Filologiczno-Filozoficzny) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-069-0Andrzej MatuszakÜberwachung und Prognostizierung des Trendverlaufes der Werkstückqualität in den automatisierten technologischen Systemen (Prace Komisji Budowy Maszyn) (German Edition)
1993978-83-7063-071-3Jan M PiskorskiSzczecin: Zarys historii (Polish Edition)
1994978-83-7063-076-8Malarstwo gotyckie w Wielkopolsce: Studia o dzielach i ludziach: praca zbiorowa (Dziela i ludzie) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-077-5Zygmunt SzultkaPiśmiennictwo polskie i kaszubskie Pomorza Zachodniego od XVI do XIX wieku (Prace Komisji Historycznej) (Polish Edition)
1994978-83-7063-079-9Jan M PiskorskiStettin: Kurze Stadtgeschichte (German Edition)
  ''978-83-7063-081-2Anita MagowskaPolska prasa studencka w II Rzeczypospolitej (Prace Komisji Historycznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-082-9Stanislaw KowalskiWybrane problemy wirujących narzędzi do elektroerozyjnego przecinania metali: Konstrukcja, technologia, eksploatacja (Prace Komisji Budowy Maszyn) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-089-8Język a wspólczesne spoleczeństwo polskie: Materialy z sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia 75. rocznicy odzyskania przez Polskę ... Komisji Językoznawczej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-096-6Henryk KocjanWplyw zabiegów uprawowych na wzrost i jakość hodowlaną sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w mlodniku na siedlisku boru suchego (Prace Komisji ... Nauk Rolniczych i Leśnych) (Polish Edition)
1994978-83-7063-097-3Jan UniejewskiAnaliza rozkladu warstwy skrawanej w procesie dlutowania kól zębatych (Prace Komisji Budowy Maszyn) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-098-0Jaroslaw BrukwickiWybrane zagadnienia obróbki skrawaniem z zastosowaniem metody TCAC (Prace Komisji Budowy Maszyn) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-099-7Maciej KupczykJakość technologiczna kól zębatych naciętych dlutakami modulowymi pokrytymi warstewką TiNx-Ti w warunkach adhezyjnego zużywania się ostrzy (Prace Komisji Budowy Maszyn) (Polish Edition)
1995978-83-7063-100-0Adrienne KörmendyMelioratio terrae: Vergleichende Untersuchungen über die Siedlungsbewegung im östlichen Mitteleuropa im 13.-14. Jahrhundert (Prace Komisji Historycznej) (German Edition)
  ''978-83-7063-107-9Janusz TomalaBudownictwo obronne powiatu kaliskiego w XIV-XVIII wieku (Prace Komisji Archeologicznej/Poznanskie Towarzystwo Przyjacio± Nauk)
1999978-83-7063-109-3Kobieta w kulturze sredniowiecznej Europy: Prace ofiarowane Profesor Aliciji Kar±owskiej-Kamzowej (Prace Komisji Historii Sztuki)
1995978-83-7063-110-9Zapomniane wielkości romantyzmu: Poklosie sesji (Prace Komisji Filologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-112-3Język polski--historia i wspólczesność: Materialy z sesji naukowej zorganizowanej dla uczczenia 75. rocznicy powstania Uniwersytetu im. A. ... Komisji Językoznawczej) (Polish Edition)
1995978-83-7063-113-0Humanistyka i kultura fizyczna (Prace Komisji Filozoficznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-116-1Józef ChojnackiNazwy terenowe w pólnocno-zachodniej części województwa konińskiego (Prace Komisji Językoznawczej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-117-8Kazimierz SczanieckiPamiętnik: Wielkopolska i powstanie styczniowe we wspomnieniach galicyjskiego ziemianina (Wydawnictwa źródlowe Komisji Historycznej) (Polish Edition)
1994978-83-7063-120-8Andrzej WojtkowskiBibliografia historii Wielkopolski (Wznowienia) (Polish Edition)
1997978-83-7063-122-2Teodor TycZ średniowiecznych dziejów Wielkopolski i Pomorza: Wybór prac (Wznowienia) (Polish Edition)
1995978-83-7063-123-9Ryszard Daniel GolianekDramaturgia kwartetów smyczkowych Dymitra Szostakowicza =: The dramaturgy of Dmitri Shostakovich's string quartets (Prace Komisji Muzykologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-136-9Antoni BuraczewskiBadania nad wydajnością i efektywnością pracy przy pozyskaniu i wyrobie drewna w lesie: Na tle potencjalu bazy materialno-technicznej w ... i Komisji Nauk Leśnych) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-137-6Adam BialoblockiAbsolwenci Gimnazjum i Liceum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu, 1805-1950 (Polish Edition)
1995978-83-7063-139-0Lech SlowińskiBędziem Polakami: Studia z dziejów edukacji narodowej w Wielkim Księstwie Poznańskim (Prace Komisji Filologicznej) (Polish Edition)
1996978-83-7063-140-6Ziemia Swieta w rzeczywistosci i legendzie sredniowiecza: Materia±y XVI Seminarium mediewistycznego (Prace Komisji Historii Sztuki / Poznanskie Towarzystwo Przyjació± Nauk, Wydzia± Nauk o Sztuce)
1995978-83-7063-144-4Studia z automatyki i informatyki (Prace Komisji Automatyki i Informatyki) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-145-1Ewa KlebbaWplyw dojazdów do pracy na ksztaltowanie się poziomu życia ludności wsi województwa poznańskiego (Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-146-8Pawel RzeźnikCeramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego we Wroclawiu w X-XI wieku (Prace Komisji Archeologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, Wydzial Historii Nauk Spolecznych) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-147-5Z badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym Wielkopolski poludniowej (Prace Komisji Archeologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, ... Historii i Nauk Spolecznych) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-148-2Andrzej GulczyńskiMinisterstwo Bylej Dzielnicy Pruskiej (1919-1922) (Prace Komisji Historycznej) (Polish Edition)
1996978-83-7063-153-6Tomasz JasińskiNajstarsze kroniki i roczniki krzyżackie dotyczące Prus (Prace Komisji Historycznej) (Polish Edition)
1996978-83-7063-159-8Tomasz JurekObce rycerstwo na Slasku do po±owy XIV wieku (Prace Komisji Historycznej/Poznanskie Towarzystwo Przyjació± Nauk, Wydzia± Historii i Nauk Spo±ecznych)
  ''978-83-7063-162-8Stefan ZawadzkiZe studiów nad chronologią Babilonii: Koniec VII-początek V wieku przed Chr (Prace Komisji Historycznej) (Polish Edition)
1997978-83-7063-169-7Nie tylko o Norwidzie (Prace Komisji Filologicznej) (Polish Edition)
1996978-83-7063-170-3Dzieje historii sztuki w Polsce: Kszta±towanie sie instytucji naukowych w XIX i XX wieku (Prace komisji historii sztuki)
1997978-83-7063-171-0Jan ŻurekStan i tendencje rozwojowe robotyzacji procesów technologicznych (Prace Komisji Budowy Maszyn) (Polish Edition)
1996978-83-7063-172-7Sesja LubińskaOpactwo Benedyktynów w Lubiniu, pierwsze wieki istnienia: Materialy z IV Sesji Lubińskiej z okazji 850-lecia konsekracji oltarza NMP, 14-15 ... Komisji Archeologicznej) (Polish Edition)
1997978-83-7063-173-4Zofia Ostrowska-Keb±owskaDzieje Kaplicy Królów Polskich czyli Z±otej w katedrze poznanskiej (Prace Komisji Historii Sztuki)
  ''978-83-7063-185-7Jacek Wiesio±owskiSocjotopografia póznosredniowiecznego Poznania (Wznowienia)
  ''978-83-7063-187-1Homines et societas: Czasy Piastów i Jagiellonów: studia historyczne ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę ... (Prace Komisji Historycznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-190-1Hegel a wspólczesność (Prace Komisji Filozoficznej) (Polish Edition)
1997978-83-7063-191-8Jaros±aw JarzewiczGotyckie spizowe p±yty nagrobne w Polsce: Studia o formie i tresciach ideowych (Prace komisji historii sztuki / Poznanskie Towarzystwo Przyjació± Nauk, Wydzia± Nauk Wydzia± Nauk o Sztuce)
  ''978-83-7063-193-2Flora i fauna w kulturze Sredniowiecza od XII do XV wieku: Materia±y XVII Seminarium mediewistycznego (Prace Komisji Historii Sztuki)
  ''978-83-7063-194-9Jaroslaw LewczukKultura przeworska na środkowym nadodrzu w okresie lateńskim (Prace Komisji Archeologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-195-6Polska edukacja muzyczna: Wobec przemian systemowych: materialy przedstawione na ogólnopolskim forum w Poznaniu, 4-6 czerwca 1997 r (Prace Komisji Muzykologicznej) (Polish Edition)
1998978-83-7063-202-1Maciej KupczykSyntetyczny opis zużycia ostrzy skrawających ze szczególnym uwzględnieniem zużycia ściernego (Prace Komisji Budowy Maszyn) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-203-8Kraje s±owianskie w wiekach srednich: Profanum i sacrum
1998978-83-7063-204-5Ryszard MarciniakPrezesi Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk--ich myśl i dzielo (Mala biblioteka) (Polish Edition)
1999978-83-7063-206-9Ryszard GrzesikKronika węgiersko-polska: Z dziejów polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych w średniowieczu (Prace Komisji Historycznej) (Polish Edition)
1998978-83-7063-208-3Adam BialoblockiNauczyciele Gimnazjum i Liceum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu, 1793-1996 (Polish Edition)
  ''978-83-7063-209-0Florian DąbrowskiPisma o muzyce (Prace Komisji Muzykologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-211-3Victori Steffen in memoriam: Materialy konferencji poświęconej uczczeniu pamięci profesora Wiktora Steffena, 1903-1997, 21 października 1997 (Prace Komisji Filologicznej) (Polish Edition)
1996978-83-7063-212-0Poznanskie Spotkania Jezykoznawcze (Prace Komisji Jezykoznawczej) (Polish Edition)
1998978-83-7063-216-8Tadeusz NieszporekAutomatyzacja projektowania zarysów frezów ślimakowych (Prace Komisji Budowy Maszyn) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-217-5Zdzislaw GrotDzieje pomnika Mickiewicza w Poznaniu: 1856-1939 (Polish Edition)
1999978-83-7063-221-2Ze studiów nad literaturą rosyjską i polską: Księga poświęcona pamięci profesora Bohdana Galstera (Prace Komisji Filologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-222-9Z problematyki wspólczesnych przekladów twórczośći Mickiewicza na języki obce: Materialy ze spotkania tlumaczy Mickiewicza zorganizowanego przez ... Komisji Filologicznej) (Polish Edition)
1999978-83-7063-223-6Renata GrafWarunki zasilania i sczerpywania wód podziemnych pierwszego poziomu w wybranych zlewniach niziny wielkopolskiej (Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-224-3Dariusz WrzesińskiSezonowa struktura odplywu w dorzeczu Warty i jej przyrodnicze uwarunkowania (Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-226-7Tropami Świętego Wojciecha (Prace Komisji Archeologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-231-1Gerard LabudaSlowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna: Antologia tekstów źrólowych (Wznowienia) (Polish Edition)
2003978-83-7063-234-2Zdzisawa KrazynskaPoznanskie Spotkania Jezykoznawcze
1999978-83-7063-235-9Opera polska w XX wieku (Prace Komisji Muzykologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-237-3Witold Lutos±awski: Cz±owiek i dzie±o w perspektywie kultury muzycznej XX wieku (Prace Komisji Muzykologicznej)
1999978-83-7063-238-0Wiara i propaganda: Legion Mickiewicza 1848-1998 (Polish Edition)
2003978-83-7063-239-7Zdzisawa KrazynskaPoznanskie Spotkania Jezykoznawcze
1999978-83-7063-241-0Michal KobusiewiczLudy lowiecko-zbierackie pólnocno-zachodniej Polski (Prace Komisji Archeologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-247-2Przemyslaw GlabiszewskiFranciszek Radzewski: Wielkopolski dzialacz szlachecki i pisarz polityczny czasów saskich (Prace Komisji Historycznej) (Polish Edition)
2000978-83-7063-259-5Herbert LudatSlowianie, Niemcy, Europa: Wybór prac (Polish Edition)
  ''978-83-7063-261-8Widziane po latach: Analizy i interpretacje filmu polskiego (Prace Komisji Filmoznawczej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-263-2Jaros±aw JarzewiczGotycka architektura Nowej Marchii: Budownictwo sakralne w okresie Askanczyków i Wittelsbachów (Prace Komisji Historii Sztuki)
  ''978-83-7063-264-9Marian PaluszkiewiczSlownik biograficzny czlonków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim, 1850-1918 (Polish Edition)
2000978-83-7063-266-3Archeologia i prahistoria polska w ostatnim pólwieczu: Materialy z Konferencji Dorobek polskiej archeologii i prahistorii ostatniego pólwiecza w ... Komisji Archeologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-271-7Kazimierz WachowskiSlowiańszczyzna zachodnia (Reprints / Poznán Society for the Advancement of the Arts and Sciences) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-273-1Karol ModzelewskiOrganizacja gospodarcza panstwa piastowskiego: X-XIII wiek (The Poznan society for the advancement of the arts and sciences. Reprints)
2001978-83-7063-276-2Gniezno w świetle ostatnich badań archeologicznych: nowe fakty, nowe interpretacje (Prace Komisji Archeologicznej) (Polish Edition)
2000978-83-7063-279-3Mariola Walczak-MikolajczakowaSlowotwórstwo agentywnych nazw osobowych w języku polskim, rosyjskim i bulgarskim (Prace Komisji Językoznawczej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-280-9Landbuch księstw Świdnickiego i Jaworskiego (Wydawnictwa źródlowe Komisji Historycznej) (Polish Edition)
2001978-83-7063-281-6W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza: Materialy Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Komisję Filologiczną ... Komisji Filologicznej) (Polish Edition)
2000978-83-7063-284-7Alvydas NikžentaitisWitold i Jagiello: Polacy i Litwini we wzajemnym stereotypie (Mala biblioteka) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-286-1Karol ZierhofferNazwy zachodnioeuropejskie w języku polskim a związki Polski z kulturą Europy (Prace Komisji Językoznawczej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk) (Polish Edition)
2000978-83-7063-287-8Marian FuksŻydzi w Polsce: Dawniej i dziś (Mala biblioteka) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-289-2Stanis±aw CzekalskiAwangarda i mit racjonalizacji: Fotomontaz polski okresu dwudziestolecia miedzywojennego (Prace Komisji Historii Sztuki)
978-83-7063-296-0Lech SlowinskiTradycja i postep: Studia z dziejów edukacji narodowej pod zaborem rosyjskim
2003978-83-7063-299-1Zdzisawa KrazynskaPoznanskie Spotkania Jezykoznawcze
978-83-7063-310-3Jerzy HolzerKomunizm XX wieku.
978-83-7063-313-4Deutsche Ostforschung und polnische
978-83-7063-316-5Franciszek BujakStudia nad osadnictwem Malopolski
2001978-83-7063-320-2Marcin KulaPrzeszlosc: spadek nie do odrzucenia
2002978-83-7063-322-6Michal BrzostowiczBruszczewski zespol osadniczy we wczesnym sredniowieczu
  ''978-83-7063-323-3Trybus Krzysztof (red.) Trojanowiczowa ZofiaNa początku wieku: Rozważania o tradycji (Prace Komisji Filologicznej) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-328-8Piotr JuszkiewiczMelancholia Jacka Malczewskiego
  ''978-83-7063-333-2Ksiega TysiacleciaPoczatki Panstwa Polskiego (Reprints Volume 10)
2002978-83-7063-334-9Łucja CharewiczowaKobieta w dawnej Polsce: Do okresu rozbiorów (Mala Biblioteka) (Polish Edition)
  ''978-83-7063-339-4Na pozytywistycznej niwie t.45
2003978-83-7063-341-7Polska--Narodziny Nowoczesnego Narodu, 1764-1870
2002978-83-7063-342-4Hubert OrlowskiZ modernizacja w tle
2003978-83-7063-361-5Magorzata KomorowskaKronika Teatrow Muzycznych PRL, Lipiec 1944-Czerwiec 1989
978-83-7063-363-9Strajki, bunty, manifestacje jako polska droga przez socjalizm
2003978-83-7063-364-6Marian FuksKsiega slawnych muzykow pochodzenia zydowskiego
  ''978-83-7063-367-7Trzy Dyskursy O Spotkaniu Z Innym: Gombrowicza, Schelera I Levinasa Sciezki Spotkania W Poblizu Wielkich Drog
  ''978-83-7063-369-1Ewa KostarczykNeuropsychologia Bolu
  ''978-83-7063-373-8Zygmunt KrasinskiWydalony Z Parnasu: Ksiega Poswiecona Pamieci Zygmunta Krasinskiego
978-83-7063-376-9Alfred KanieckiPoznan Dzieje miasta woda pisane
2002978-83-7063-380-6Janusz TazbirCudzym piorem...
2003978-83-7063-383-7Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol NaukRes Facta Nova v.6, no.15 (2003)
978-83-7063-386-8Gwary Dzis (Polish Edition)
978-83-7063-387-5Sowianskie Starozytnosci (Wznowienia) (Polish Edition)
2003978-83-7063-391-2Ludwik KrzywickiUstroje Spoeczno-Gospodarcze W Okresie Dzikosci I Barbarzynstwa (Wznowienia,)
978-83-7063-392-9StpniewskaHolzer Barbara Holzer JerzyDwa stulecia Polski i Europy
2003978-83-7063-393-6Starozytna Sparta
2003978-83-7063-397-4Stanislaw [Ed] CzekalskiDziewica Orleanska Jana Matejki: Materialy II seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM i Muzeum Narodowego w Poznaniu, Rogalin, 9-10 listopada 2001.
  ''978-83-7063-398-1Institute of HistoryRoczniki Historyczne - LXIX: 2003 (Historical Annals)
  ''978-83-7063-399-8Antoni (red. ) GasiorowskiSlownik historyczno-geograficzny ziem polskich w sredniowieczu Zeszyt 2
978-83-7063-400-1Landbuch Ksiestw Swidnickiego I Jaworskiego (Wydawnictwa Zrodowe Komisji Historycznej,) (Polish Edition)
2004978-83-7063-401-8Maciej (red. ) JablonskiTeorie opery
  ''978-83-7063-402-5Lesniewska DorotaKolonizacja niemiecka i na prawie niemieckim w sredniowiecznych Czechach i na Morawach w swietle historiografii
978-83-7063-403-2Jerzy StrzelczykSredniowieczny obraz swiata
978-83-7063-406-3Grzegorz PelczynskiKaraimi polscy
2004978-83-7063-408-7Marcin KulaMiedzy przeszloscia a przyszloscia
978-83-7063-410-0Wstep Do Ekonomiki (Polish Edition)
2004978-83-7063-411-7Potkaski KarolPisma posmiertne
  ''978-83-7063-412-4Adam ZiolkowskiHistoria Rzymu
2004978-83-7063-414-8Trenkner JoachimNarod z przeszloscia Eseje o Niemczech
978-83-7063-416-2Jan M. (red.) PiskorskiCivitas Schinesghe: Mieszko I i poczatki panstwa polskiego
978-83-7063-417-9Dariusz LukasiewiczSpoleczenstwo pierwotne jego rozmiary i wzrost
2004978-83-7063-418-6Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol NaukRes Facta Nova v.7, no.16 (2004)
2005978-83-7063-419-3Gmys MarcinPoetyka teatru operowego Ferruccia Busoniego
2004978-83-7063-421-6Beata KrzyzaniakBiblia i antropologia: Spotkania niedokonczone (The Bible and Anthropology: Unconcluded Encounters)
  ''978-83-7063-427-8Dariusz LukasiewiczSzkolnictwo w Prusach Poludniowych 1793- 1806 w okresie reform oswieceniowych
  ''978-83-7063-432-2Tomasz (red. ) RatajczakKsiega nauka wiara w sredniowiecznej Europie
2005978-83-7063-436-0Zofia Kurnatowska · Tomasz (red. ) JurekCivitas Posnaniensis
  ''978-83-7063-437-7Elzbieta Nowicka · Maciej JablonskiTeatr operowy Stanislawa Moniuszki
  ''978-83-7063-440-7Witold (oprac. ) MolikEtos Wielkopolan
2005978-83-7063-444-5Andrzej JaneczekAlbum Civium Leopoliensium. Rejestry przyjec do prawa miejskiego we Lwowie 1388-1788, tom 1/2
  ''978-83-7063-445-2Mariusz Tuszynski · Malgorzata i Miroslaw AndralojcWczesnosredniowieczny skarb z Kapieli, gm.Czerniejewo
  ''978-83-7063-446-9Richard RoepellDzieje Polski do XIV stulecia
  ''978-83-7063-451-3Jozef SzujskiHistoryi polskiej Tresciwie opowiedzianej Ksiag dwanascie
  ''978-83-7063-452-0Wilhelm BoguslawskiDzieje Slowianszczyzny Polnocno-Zachodniej
2005978-83-7063-453-7Jan M. PiskorskiMiasta Ksiestwa Szczecinskiego do polowy XIV wieku
  ''978-83-7063-454-4Waclaw Aleksander MaciejowskiPierwotne dzieje Polski i Litwy
  ''978-83-7063-458-2Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol NaukRes Facta Nova v.8, no.17 (2005)
2006978-83-7063-461-2Robert Traba"Wschodniopruskosc" - Tozsamosc regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec
978-83-7063-466-7Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego
2005978-83-7063-468-1Hanna ZaremskaZydzi w sredniowiecznej Europie Srodkowej: w Czechach, Polsce i na Wegrzech
978-83-7063-470-4Nie-Sowianie O Poczatkach Sowian (Polish Edition)
2015978-83-7063-471-1Slownik historyczno-geograficzny wojewodztwa poznanskiego w sredniowieczu czesc IV zeszyt 3
2006978-83-7063-474-2Jacek (red. ) WiesiolowskiWielkopolska Polska Europa. Studia dedykowane pamieci Alicji Karlowskiej-Kamzowej
  ''978-83-7063-475-9Karin FriedrichInne Prusy
  ''978-83-7063-478-0Malgorzata Andralojc · Miroslaw AndralojcBulla Boleslawa Ksiecia Polski
978-83-7063-479-7Prezesi Poznanskiego Towarzystwa Przyjacio Nauk: Ich Mysl I Dzieo (Polish Edition)
2006978-83-7063-480-3Zbigniew PrzychodniakWierzenickie niedyskrecje Nieznany list Zygmunta Krasinskiego do Augusta Cieszkowskiego
978-83-7063-482-7Opera Poznanska 1919-2005: Dzieje Sceny I Mysli
2006978-83-7063-483-4Anna SzyferZapisane w pamieci
2006978-83-7063-485-8Wieslaw Ratajczak · Tomasz (red. ) SobierajEuropejskosc i rodzimosc Horyzonty tworczosci Jozefa Ignacego Kraszewskiego
  ''978-83-7063-487-2Jerzy (red. ) TarajkowskiWyzwania wobec polityki gospodarczej
2007978-83-7063-488-9Krzysztof Trybus · Jerzy Kalazny · Radoslaw (red. ) Okulicz-KozarynKresy Dekonstrukcja
2006978-83-7063-489-6Krzysztof Wojciech KozowskiOpera I Dramat Muzyczny: Szkice
  ''978-83-7063-491-9Gruchmanowa MonikaJezykoznawcze wedrowki nie tylko po Poznaniu Tom 1
  ''978-83-7063-493-3Libelt KarolO Miosci Ojczyzny
  ''978-83-7063-494-0Ludwik PiotrowiczKult panujacego w starozytnosci t.2
2007978-83-7063-495-7Zofia TrojanowiczowaBiografie Romantycznych Poetow (Polish Edition)
2007978-83-7063-503-9Jaroslaw MaciejewskiMistyczne symbole i polityczne realia Tom 4
  ''978-83-7063-506-0Kostrzewski JzefKultura prapolska Tom 6
  ''978-83-7063-507-7Zbigniew ZakrzewskiRozwazania o handlu wewnetrznym i obszarach rynkowych
978-83-7063-509-1Krzysztof KocCzytanie swiata Reportaze Ryszarda Kapuscinskiego w edukacji polonistycznej
2007978-83-7063-510-7Piotr PodlipniakUniwersalia muzyczne
  ''978-83-7063-512-1Cieszkowski AugustProlegomena do historiozofii
2010978-83-7063-513-8Michal (red. ) BristigerRes Facta Nova 9 (18) 2007 Teksty o muzyce wspólczesnej: Res Facta Nova 9 (18) 2007 Teksty o muzyce wspolczesnej
2007978-83-7063-514-5Wiktor SteffenA Zeusa stawala sie wola Z badan nad literatura grecka
978-83-7063-515-2Wojciech OttoLiteratura i film w kulturze dwudziestolecia miedzywojennego
2007978-83-7063-516-9Osiewicz MarekWariantywnosc Leksemow W Zakresie Nieseryjnych Zmian Fonetycznych W Listach Polskich Z Pierwszej Poowy XVI Wieku
978-83-7063-517-6Z Dziejow Miast I Mieszczanstwa W Poznosredniowiecznej Wielkopolsce
2007978-83-7063-519-0Zygmunt Marceli ZimnyAtrybutywizm kognitywny
  ''978-83-7063-522-0Strazewicz Waclaw JanPoznanskie badania nad roslinami leczniczymi Tom 10
2007978-83-7063-523-7Witold JakobczykKroczacy goscincem wytyczonym przez Karola Marcinkowskiego Tom 11
  ''978-83-7063-524-4Witold Hensel · Hilczer Zofia (red. ) KurnatowskaSlavia Antiqua Tom 48/2007
978-83-7063-525-1Badania fizjograficzne nad Polska Zachodnia Tom 56
978-83-7063-526-8Lingua Posnaniensis Tom 49
2007978-83-7063-527-5Janusz Stoklosa · Stanislaw JakobczykZlamanie szyfru Enigma
  ''978-83-7063-528-2Wikarjak JanOd Grecji Herodota i Rzymu Cycerona do sredniowiecza i renesansu w Polsce Tom 12
  ''978-83-7063-529-9Kurbis BrygidaCztery eseje o ?rodloznastwie
  ''978-83-7063-530-5Studia z automatyki i informatyki Tom 32
2007978-83-7063-531-2Jerzy (red. ) SierociukGwary dzis czesc 4
  ''978-83-7063-532-9Jerzy BursztaZnane i nieznane pasje badawcze
  ''978-83-7063-533-6Edward TaylorDylematy metodologiczne teorii ekonomii
  ''978-83-7063-534-3Sajkowski AlojzySarmackie Tradycje I Europejskie Horyzonty
  ''978-83-7063-535-0Maria SzmytownaPoznanska balneochemia
2007978-83-7063-536-7Alkiewicz JanPolska mikologia lekarska i onchologia narodzily s
  ''978-83-7063-539-8Roczniki historyczne Rocznik LXXIII 2007
  ''978-83-7063-540-4Jan Rutkowski · Franciszek BujakRoczniki Dziejow Spolecznych i Gospodarczych
2008978-83-7063-544-2Ziomek JerzyTeoria historia powinowactwa literatury
  ''978-83-7063-545-9Marian FrackowiakEkonomiczne i spoleczne problemy polskiego mieszkalnictwa
2014978-83-7063-546-6Tarajkowski Jerzy Wojtasiewicz LucynaPrzestrzen w polityce gospodarczej
978-83-7063-547-3Symbol, Ironia I Groteska W Edukacji Polonistycznej (Polish Edition)
2008978-83-7063-548-0Kuraszkiewicz WadysawW kregu dawnej mowy polskiej i ruskiej
978-83-7063-549-7Prus versus Swietochowski t.1
978-83-7063-551-0Wladyslaw RusinskiGospodarka i spoleczenstwo w Polsce w okresie póznofeudalnym XVI-XVIII wieku Tom 21
2016978-83-7063-552-7Kijas ArturPolacy na Uniwersytecie Charkowskim 1805-1917
2008978-83-7063-553-4Szczurkiewicz TadeuszSocjologia naukowa a socjologia popularna Tom 22
978-83-7063-554-1Biuletyn Historii Wychowania 2007 (23)
2008978-83-7063-555-8Ryszard PaluszkiewiczCechy osadow pyrzyckiego zbiornika glacilimniczneg
  ''978-83-7063-560-2Rybka MalgorzataPoznanskie Spotkania Jezykoznawcze Tom 17 Jan Pawel II obronca godnosci czlowieka
978-83-7063-561-9Badania fizjograficzne nad Polska Zachodnia
978-83-7063-562-6Józef TorlinskiPrzesady i zwyczaje lecznicze Kaszubskich rybaków nadmorskich
2008978-83-7063-563-3Gerwel CzeslawParazytologia lekarska w okresie miedzywojenym Tom 23
2008978-83-7063-565-7Tadeusz (red. ) RatajczakPodroznicy fundatorzy swieci
  ''978-83-7063-567-1Praca zbiorowaNarracje o Polsce
  ''978-83-7063-568-8Gauza Pawlowska KatarzynaFranciszek Ratajczak (1887-1918)
2009978-83-7063-569-5Anita (red. ) MagowskaMakrokosmos versus mikrokosmos
  ''978-83-7063-572-5Skulina TadeuszZ przeszlosci imion i nazwisk oraz dawnych form polskich
978-83-7063-573-2Roczniki dziejow spolecznych i gospodarczych
2008978-83-7063-575-6Edward TaylorWspomnienia ekonomisty
2009978-83-7063-578-7Drews RomanHumanizm i chirurgia w medycynie
  ''978-83-7063-584-8Bogdan IzabelaCeremonie slubne i renesansowa muzyka weselna w Krolewcu w latach 15851645
2009978-83-7063-586-2Moszyski LeszekPrzeszlosc i terazniejszosc jezykow slowianskich
2010978-83-7063-587-9Norwid artysta
2014978-83-7063-588-6Marcin PoprawskiMiejsca niedookreslenia dziela muzycznego
2009978-83-7063-590-9Praca zbiorowaStarania o Polski Uniwersytet w Poznaniu
  ''978-83-7063-591-6Swiecicki HeliodorKlucz do solidarnosci wielkiej rodziny intelektualnej
  ''978-83-7063-592-3Hornowski BolesawTeoretyczne i psychometryczne podstawy psychologicznych badan zdolnosci i rozwoju czlowieka

imprints found for this ISBN range: Wydawn. Poznańskiego Tow. Przyjaciól Nauk · Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk · Poznanskie Towarzystwo Przyjaciol Nauk Redakcja Wydawnictw · Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk · Wydawn. Poznanskiego Towarzystwa Przyjacio Na · Wydawn. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk · Pozna?skie Towarzystwo Przyjació? Nauk · PTPN · Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Przyjació± Nauk · Poznańskie Tow. Przyjaciól Nauk · Ptpn · Poznanskie Towarzystwo Przyjacio Nauk · Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk · Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk · Wydawnictwo Poznanskiego Tow · Poznanskie Towarzystwo Przyjació± Nauk · Wydawn. Poznanskiego Tow. Przyjacio Nauk · Poznan 2003. · Wydawn. Sorus · Herder Institut · Poznanskie Tow. Przyjacio Nauk · PTPN Przygotowanie Diapozytywow · Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk · Wydawn. Poznańskiego Tow. Pryjaciól Nauk · Wydawn. Poznanskiego Tow. Przyjaciol Nauk · Poznan Soc- Adv of the Arts & Sciences · Poznan Soc for the Adv of the Arts & Sci · Wyd. Poznanskiego Towarzystwa Przyjació± Nauk · Wydawnictwa Poznańskiego Tow. Przyjaciól Nauk · Wyd-wo Poznanskiego Towarzystwa Przyjació± Nauk · Wydawn. Poznanskiego Towarzystwa Przyjació± Nauk · Wydawn. Poznánskiego Towarzystwa Przyjació± Nauk · Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Przyjacio± Nauk · Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk · Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk · Drukarnia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu · Poznan, Wydawnictwo Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciol Nauk, · Wydawn. Poznańskiego Tow. Przyjaciól Nauk, Wydz. Nauk Technicznych