year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1985978-83-7011-005-5Jerzy KorczakSkorowidze dużych baz tekstowych (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-011-6Tadeusz ŁukoszElementy prawa dla ekonomistów i inżynierów (Skrypty Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wroclawiu) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-012-3Boleslaw KsiężopolskiPrawo gospodarcze w zarysie (Skrypty Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wroclawiu) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-018-5Zbigniew TraczyńskiFunkcjonowanie oplat i kar pieniężnych w ochronie środowiska (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1986978-83-7011-021-5Krzysztof MazurskiGospodarowanie rolniczą przestrzenią produkcyjną w Polsce (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-022-2Tadeusz ListwanOrganizacja zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach przemyslowych (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1986978-83-7011-024-6Irena HejdukKierunki zmian systemu transportowego kraju na tle uwarunkowań rozwoju gospodarki polskiej (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-025-3Krystyna Mazurek-ŁopacińskaMechanizm ksztaltowania konsumpcji żywności w Polsce (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-026-0Jacek OchmanIntegracja w systemach informatycznych rachunkowości (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-031-4Boguslaw FiedorNeoklasyczna teoria postępu technicznego: Próba systematyzacji i krytycznej analizy (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-034-5Funkcjonowanie rynku uslug w Polsce (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1986978-83-7011-035-2Bożena KlimczakPaństwowa regulacja makroproporcji podzialu dochodu narodowego w przedsiębiorstwach socjalistycznych (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1987978-83-7011-039-0Krzysztof JajugaStatystyka ekonomicznych zjawisk zlożonych, wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkladów wielowymiarowych (Prace naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wroclawiu) (Polish Edition)
1988978-83-7011-040-6Ryszard AntoniewiczMetoda najmniejszych kwadratów dla zależności niejawnych i jej zastosowania w ekonomii (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1987978-83-7011-041-3Spólki prawa handlowego w polskim handlu zagranicznym (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-042-0Stanislawa BartosiewiczSpecyfikacja modeli ekonometrycznych i ich zastosowanie w analizie zjawisk spoleczno-gospodarczych (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-043-7Adam NowickiDoskonalenie systemu informacyjnego w obiekcie gospodarczym: Procesy, modele, zastosowania (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1988978-83-7011-045-1Joanna Laskowska-StasiukSpoleczno-ideologiczne oblicze drobnomieszczaństwa w okresie przejściowym (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-046-8Finanse (Prace naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wroclawiu) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-047-5Wieslaw KotarbaOcena projektu wynalazczego w przedsiębiorstwie (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1988978-83-7011-051-2Relacje--wydajność pracy, place w przemyśle uspolecznionym w latach 1978-1985 (Prace naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wroclawiu) (Polish Edition)
1989978-83-7011-052-9Stefan WrzosekMetody podejmowania decyzji o koncentracji specjalizacji i lokalizacji produkcji w przemyśle spożywczym (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-053-6Malgorzata GabletaNormowanie pracy jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-055-0Jadwiga Sobieska-KarpińskaProgramowanie rozwoju uslug teleinformatycznych (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-056-7Kazimierz ZmaczyńskiWplyw różnych sposobów sterowania, szczególnie regulacji pH, na stabilność procesu i efektywność hodowli ciąglej drożdży paszowych Candida ... Oskara Langego we Wroclawiu) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-057-4Wanda Ronka-ChmielowiecModele aproksymacyjne w ekonomii (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1989978-83-7011-058-1Kazimierz PerechudaTeorie organizacji średniego zasięgu w niemieckim obszarze językowym (FRN, Austria, Szwajcaria) (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-059-8Andrzej MalachowskiDiagnostyka danych tekstowych w informatycznych systemach zarządzania (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1990978-83-7011-060-4Grażyna ŚwiatowyRynkowe uwarunkowania zachowań komsumpcyjnych gospodarstw domowych (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1989978-83-7011-061-1Szymon StempinPodstawy metodyczne rachunku efektywności doboru materialów w przedsiębiorstwie przemyslowym (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1990978-83-7011-062-8Zdzislaw PiszFunkcje zatrudnienia w okresie przeobrażeń spoleczno-gospodarczych lat osiemdziesiątych (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-063-5Zbigniew LutyPlanistyczny rachunek kosztów (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-064-2System ekonomiczno-organizacyjny polskiego handlu zagranicznego w okresie reformy gospodarczej (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-065-9Pawel DittmannMetody dezagregacji prognoz demograficznych (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1990978-83-7011-066-6Mieczyslaw KufelKoszty przeplywu materialów w przedsiębiorstwach przemyslowych--problemy budżetowania, ewidencji i kontroli (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-067-3Urszula Kalążna-DrewińskaRynki lokalne w Polsce: Funkcjonowanie i typologia (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-068-0Henryk JagodaPaństwowa regulacja integracji przedsiębiorstw w polskiej gospodarce: Ewolucja, ocena, kierunki (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-069-7Zdzislaw KnechtUspolecznienie i integracja zarządzania przedsiębiorstwem (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-070-3Marek GórnyPrzezwiska i nazwiska chlopów paluckich w XVII wieku: Pochodzenie i budowa (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1990978-83-7011-071-0Halina PodsiadloRównowagi fazowe w ukladzie potrójnym PbO-P₂O₅-PbCl₂ (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-072-7Ekonomiczno-produkcyjna ocena gospodarstw rolnych Dolnego Śląska (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-073-4Materialne warunki bytu ludności wiejskiej w województwie legnickim (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1991978-83-7011-074-1Jerzy SokolowskiPodatek dochodowy jako instrument oddzialywania na zmiany w strukturze produkcji (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-075-8Ewa Konarzewska-GubalaWspomaganie decyzji wielokryterialnych, system "BIPOLAR" (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-076-5Witold MiszczakSposoby ekstrakcji informacji z próby losowej (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1991978-83-7011-077-2Danuta SoltysPrzeslanki metodyczne realizacji funkcji rachunku kosztów w warunkach produkcji aparaturowej (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-078-9Barbara OlszewskaSklonność do eksportu przedsiębiorstwa przemyslowego (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-079-6Aniela PuszkoStudia nad N-tlenkami 2-chlorowcopikolin (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-080-2Halina TowarnickaStrategie i taktyki inwestycyjne polskich przedsiębiorstw w warunkach zmian systemowych (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-081-9Miroslawa KwiecieńRachunkowość jako narzędzie zarządzania: System z bazą wiedzy (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1991978-83-7011-082-6Hanna Ban-OganowskaN-tlenki pochodnych 2,6-dimetylopirydyny (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-083-3Wladyslawa SzuszkiewiczStruktura fazowa i wlaściwości krystalochemiczne fosforanów itru z wapniem i sodem (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-084-0Grażyna CzupińskaStruktura fazowa i wlaściwości krystalochemiczne fosforanów itru z potasem i magnezem (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-085-7Adam KopińskiMetody oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-086-4Zróżnicowania konsumpcji w Polsce w warunkach przemian rynku (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1992978-83-7011-087-1Irena KociszewskaZmiany w zatrudnieniu w rolnictwie makroregionu poludniowo-zachodniego (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1992978-83-7011-088-8Juliusz SiedleckiRównowaga binarna w ekonomii (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-089-5Andrzej KardaszRachunek wyników i jego funkcjonowanie w podmiocie gospodarczym (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-090-1Stanislaw HeilpernPodejmowanie decyzji w warunkach niepewności (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-092-5Mieczyslaw PrzybylaIdentyfikacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1993978-83-7011-095-6Ewa Bogacka-KisielFinansowe aspekty dzialalności państwa w ochronie środowiska (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-096-3J DziechciarzEkonometryczne modelowanie procesów gospodarczych: Modele ze zmiennymi i losowymi parametrami (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1993978-83-7011-097-0Jacek KarwowskiPrognozowanie kursów walutowych (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-099-4Marian JasiukiewiczKościól Katolicki w polskim życiu politycznym, 1945-1989: Podstawowe uwarunkowania (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-102-1Urszula SiedleckaPrognozy ostrzegawcze (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-103-8Jerzy WawrzynekStatystyczne planowanie eksperymentów w zagadnieniach regresji w warunkach malej próby (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-105-2Zofia HasińskaRegionalne i lokalne rynki pracy na Dolnym Śląsku (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1993978-83-7011-111-3Krzysztof JajugaZarzadzanie Kapitalem
1994978-83-7011-139-7Kazimiera WilkIntegracja wschodnioeuropejska: Powstanie, funkcjonowanie i upadek (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-146-5Józef ZarzecznyKoncepcje i kierunki zmian systemu politycznego w Polsce w latach 1947-1959 (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-152-6Sonda: System bieżącej obserwacji trendów gospodarczych: praca zbiorowa (Polish Edition)
1995978-83-7011-166-3Stanislaw StyśProblemy regionalizacji polityki żywnościowej (Polish Edition)
  ''978-83-7011-167-0Elżbieta PieńkowskaBibliografia publikacji pracowników Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wroclawiu za lata 1990-1991 (Polish Edition)
  ''978-83-7011-182-3Józef SolińskiBadania bialka z soku ziemniaczanego i próby zastosowań jego frakcji wytrącalnej (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1995978-83-7011-183-0Tadeusz ŁukoszPrawo gospodarcze (Skrypty Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wroclawiu) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-185-4Stanislaw KielczewskiPolityka przemyslowa Polski w okresie transformacji systemowej (Polish Edition)
  ''978-83-7011-186-1Józef Michal SorokaPolska Partia Socjalistyczna wobec problemów kulturalno-oświatowych, 1918-1939 (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-187-8Maciej JasińskiWprowadzenie do konstrukcji modeli wzrostu gospodarki rynkowej (Seria Monografie o opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-188-5Marek ŁyszczakFinansowe instrumenty ochrony środowiska (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1995978-83-7011-201-1Zbigniew PrzybylaProblemy wspólpracy ekonomicznej regionów przygranicznych, na przykladzie euroregionu Nysa (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-203-5Barbara RadzikowskaPlodność w Polsce w kontekście teorii przejścia demograficznego: Modelowanie i prognozowanie (Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1996978-83-7011-210-3Leszek PatrzalekFunkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-232-5Ryszard BrolProcesy urbanizacji wsi polskiej (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-245-5Adam KubówInfrastruktura spoleczna w okresie transformacji (Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-250-9Andrzej BytniewskiZalożenia teoretyczne robotyzacji systemu rachunkowości (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1996978-83-7011-252-3Józef KozińskiLokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1997978-83-7011-260-8Janina PietraszkiewiczSlownik języka informacyjno-wyszukiwawczego biblioteki spoleczno-ekonomicznej: Janina Pietraszkiewicz, Zbigniew Stankiewicz, Urszula Żmijewska (Polish Edition)
  ''978-83-7011-267-7Barbara Iwankiewicz-RakMarketing Organizacji Niedochodowych: Wybrane Problemy Adaptacji W Warunkach Polskich
  ''978-83-7011-270-7Maria StankiewiczBibliografia publikacji pracowników Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wroclawiu za lata 1992-1994 (Polish Edition)
  ''978-83-7011-272-1Józef SolińskiAspekty techniczne i ekonomiczne otrzymywania bialka z soku ziemniaka (Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-276-950 lat Akadmeii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu (Polish Edition)
1997978-83-7011-281-3Stanislaw CzajaTeoriopoznawcze i metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii (Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-304-9Analiza procesów prywatyzacji w Euroregionie "Nysa": Studium komparastyczne (Polish Edition)
1998978-83-7011-312-4Mieczyslaw SobczakStosunek Narodowej Demokracji do kwestii żydowskiej w Polsce w latach 1918-1939 (Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-316-2Maria PiotrowskaMakroekonomiczne uwarunkowania rynku pieniężnego w Polsce (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-327-8Grażyna Osbert-PociechaDywestycje w przedsiębiorstwie (Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-356-8Malgorzata NyczWspomaganie procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie: Przy użyciu otwartego systemu ekspertowego (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
1999978-83-7011-368-1Jacenta ŁucewiczOrganizacyjne zachowania czlowieka (Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu) (Polish Edition)
1999978-83-7011-374-2Jędrzej ChumińskiRuch zawodowy w Polsce w warunkach ksztaltującego się systemu totalitarnego: 1944-1956 (Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-386-5Stanislaw KorenikRozwój regionu ekonomicznego na przykladzie Dolnego Śląska (Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-387-2Dorota KorenikSystem oceny aktywnoʹsci terenowych centrów zysku banku komercyjnego (w warunkach wzrostu konkurencji jakościowej w sektorze bankowym) (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
  ''978-83-7011-388-9Analiza procesów prywatyzacji w Euroregionie "Nysa": Studium komparatystyczne (Polish Edition)
  ''978-83-7011-400-8Andrzej BaniakO statyce porównawczej dla oligopolu (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
2000978-83-7011-417-6Maria Wanda KopertyńskaSystem plac przedsiębiorstwa (Seria Monografie i opracowania) (Polish Edition)
2001978-83-7011-490-9Krystyna MoszkowiczProcesy Innowacyjne W Polskim Przemy'sle
2002978-83-7011-561-6Ireneusz KuropkaPotencjal życiowy mieszkańców Dolnego Śląska: Diagnoza i perspektywy (Prace naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wroclawiu) (Polish Edition)
2003978-83-7011-619-4Tadeusz JanaszakRownolegy Rachunek Rozniczkowy W Badaniach Ekonomicznych
2003978-83-7011-623-1Ryszard KeczekOrientacja Rynkowa W Przedsiebiorstwie: Podejscia Metodologiczne I Kierunki Rozwoju Badan
  ''978-83-7011-639-2Jacek UnoldDynamika Systemu Informacyjnego a Racjonalnosc Adaptacyjna: Teoretyczno-Metodologiczne Podstawy Nowego Ujecia Zasady Racjonalnoci (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Imienia Oskara Langego W)
  ''978-83-7011-656-9Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej--Ksztacenie Dla Spoeczenstwa Informacyjnego: Materiay V Ogolnopolskiej Konferencji Naukowego Towarzystwa Informatyk
  ''978-83-7011-678-1Rola Pomocy Osobistej W Procesie Integracji Spoecznej Osob Niepenosprawnych W Polsce I W Innych Krajach
2004978-83-7011-698-9Dekompozycyjne Metody Pomiaru Preferencji W Badaniach Marketingowych (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej Imienia Oskara Langego W)
  ''978-83-7011-720-7Specyficzne Funkcje Leasingu Okresu Transformacjii
2004978-83-7011-730-6Wartosciowanie Wiedzy W Inteligentnych Systemach Wspomagajacych Zarzadzanie
2005978-83-7011-740-5Funkcja Personalna W Przedsiebiorstwie W Okresie Transformacji Gospodarczo-Spoecznej W Polsce
  ''978-83-7011-745-0Spoeczne I Organizacyjne Problemy Przejec I Fuzji Przedsiebiorstw
  ''978-83-7011-748-1Teoria Zaufania: Modele Aktuarialne
  ''978-83-7011-756-6Ewa Pancer-CybulskaUwarunkowanie Procesow Integracji Polski Z Unia Europejska Na Poziomie Regionalnym I Lokalnym
2006978-83-7011-788-7Pomiar Zaduzenia W Publicznych Zakadach Opieki Zdrowotnej Wojewodztwa Dolnoslaskiego
  ''978-83-7011-799-3Wiesaw WatrobaSpoeczenstwo Konsumpcyjne W Dobie Globalizacji
2007978-83-7011-848-8Zarzadzanie jakoscia Czesc 2 Ochrona jakosci wyrobow w lancuchu logistycznym
2007978-83-7011-854-9Magorzata NyczPozyskiwanie Wiedzy Menedzerskiej: Podejscie Technologiczne
  ''978-83-7011-886-0Waldemar TycEkonomiczne I Spoeczne Uwarunkowania Transformacji Rodziny
2009978-83-7011-989-8Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wroctawiu (Integracja Azji Wschodniej Mit czy rzeczywistosc, Nr 67)

imprints found for this ISBN range: Wydawn. Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu · Wydawn. Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu · Wydawn. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroclawiu · Akademia Ekonomiczna We Wrocawiu · Wydawn. Akademii Ekonomicznej Im. Oskara Lang · Wydawn. Akademii Ekonomicznej · Wydawn. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego · WAU · Wroclaw · Akademia Ekonomiczna · Akademia Ekonomiczna we Wroclawiu · Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego · Wydawn. Uczelniane Akademii Ekonomicznej · Wydawn. Akademii Ekonomicznej Im. Oskara U · Wydawn. Akademii Ekonomicznmej we Wroclawiu · Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej We Wroclawiu · Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroclawiu · Wydawn. Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wroclaviu