Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Other ISBN ranges for Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (978-83-904104-...) · Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (978-83-932617-...)

ISBN 978-83-230-0001-3 to 978-83-230-0696-1 << ISBN 978-83-230-0700-5 to end of this ISBN range

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1992978-83-230-0700-5Jerzy ParviRévolution, indépendance, romantisme: Contributions à l'histoire des idées au XIXe siècle (French Edition)
  ''978-83-230-0701-2Stanislaw WalczakPostępowanie ze skazanymi w polskim systemie penitencjarnym: Zarys polityki penitencjarnej (Polish Edition)
1991978-83-230-0705-0Czemu i jak czytamy Norwida: Praca zbiorowa (Polish Edition)
1992978-83-230-0706-7Marta GrabowskaSystemy online w bibliotekach (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
  ''978-83-230-0708-1Ewa Machut-MendeckaGlówne kierunki rozwojowe dramaturgii arabskiej (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1993978-83-230-0709-8Wybór tekstów polonijnych z Francji (Polish Edition)
1995978-83-230-0711-1Tradycje Cyryla i Metodego w jezykach i literaturach s±owianskich: Jezyk pismiennictwa s±owianskiego do XIV wieku
1993978-83-230-0712-8Joachim Lelewel--księgoznawca, bibliotekarz, bibliograf (Polish Edition)
  ''978-83-230-0719-7Tomasz StaweckiWstęp do prawoznawstwa: Skrypt dla studentów I roku Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Polish Edition)
1992978-83-230-0720-3Jan MichalskiOsadnictwo w Malopolsce od II okresu epoki brązu do początków okresu lateńskiego (Prace Instytutu Archeologii UW) (Polish Edition)
  ''978-83-230-0723-4Anna ŁojasiewiczWlasności skladniowe polskich spójników (Polish Edition)
1993978-83-230-0726-5Joanna Górnicka-KalinowskaIdea sumienia w filozofii moralnej (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1994978-83-230-0727-2Galina BojarskaJęzyk rosyjski dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Russian Edition)
1992978-83-230-0728-9Jacek PaslawskiKartogram jako forma prezentacji kartograficznej (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1992978-83-230-0729-6Alina CalaWizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej (Polish Edition)
  ''978-83-230-0730-2Uniwersytet WarszawskiJęzyk, kultura--kompetencja kulturowa: Materialy z XIII Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Zaborów 5-8 listopada 1987 r (Polish Edition)
1993978-83-230-0731-9Anna BednarzUniwersytet Warszawski 1816-1831, 1862-1869: Materialy bibliograficzne (Polish Edition)
1992978-83-230-0733-3Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy: Praca zbiorowa (Polish Edition)
1993978-83-230-0734-0Krystyna WaszakowaSlowotworstwo wspolczesnego jezyka polskiego: rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi.
1992978-83-230-0738-8Wanda ZmarzerPodstawy analizy konfrontatywnej języków pokrewnych: Rosyjskiego i polskiego (Polish Edition)
  ''978-83-230-0739-5Grażyna SzelągowskaIdea zjednoczonej Pólnocy w skandynawskim ruchu studenckim I polowy XIX wieku (Prace Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
  ''978-83-230-0740-1Anna NawrockaProblem szczęścia w flozofii Cycerona (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1993978-83-230-0742-5Tomasz StankiewiczDzialalność inwestycyjna państwa w Polsce w latach 1945-1947 (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1992978-83-230-0746-3Polityka zagraniczna państwa (Polish Edition)
  ''978-83-230-0747-0Wokól rewolucji francuskiej i Sejmu Czteroletniego (Wiek Oświecenia) (Polish Edition)
1992978-83-230-0748-7Andrzej MusialStudium rzeźby glacjalnej pólnocnego Podlasia (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1991978-83-230-0752-4L'Europe centrale: Réalité, mythe, enjeu, XVIIIe-XXe siècles: actes du colloque international, Varsovie, 24-27 septembre 1990 (Les Cahiers de Varsovie) (French Edition)
1992978-83-230-0754-8Andrzej PatulskiWolność pracy-próba ujęcia wieloplaszczyznowego (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
  ''978-83-230-0755-5Wyniki i perspektywy (Z badan nad polskimi ksiegozbiorami historycznymi)
1994978-83-230-0760-9Witold [Ed] HenselSwiatowit. Uniwersytet Warszawski Instytut Archeologii. Vol 38.
1991978-83-230-0761-6Koncepcje slowa (Polono-Slavica Varsoviensia) (Polish Edition)
1992978-83-230-0764-7Jacek KochanowiczSpór o teorię gospodarki chlopskiej: Gospodarstwo chlopskie w teorii ekonomii i w historii gospodarczej (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1993978-83-230-0765-4Maria RutkowskaGramatyka Wissariona Bielińskiego i jej miejsce w rozwoju badań nad językiem rosyjskim (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
  ''978-83-230-0766-1Nauczycielom tajnego Wydzialu Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (Studia iuridica) (Polish Edition)
  ''978-83-230-0767-8Miscellanea (Studia iuridica) (Polish Edition)
1992978-83-230-0770-8Wladyslawa ZborowskaPodaż dóbr trwalego użytku w sterowaniu konsumpcją indywidualną w Polsce (1960-1986) (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1993978-83-230-0772-2Krzysztof GrzybowskiGeomorfologia i utwory górnego czwartorzędu rejonu jeziora Kiwu na tle geologii ryftu środkowoafrykańskiego (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1992978-83-230-0778-4Zbigniew CieślakZbiory zachowań w administracji państwowej: Zagadnienia podstawowe (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1993978-83-230-0781-4Dzieje archeologii na Uniwersytecie Warszawskim: Praca zbiorowa (Polish Edition)
  ''978-83-230-0782-1Jadwiga RytelStudia z dziej́ow prozy staropolskiej (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1993978-83-230-0783-8Antonina Obrębska-JablońskaŚladami żywego języka: Wybór pism (Polish Edition)
1992978-83-230-0789-0Teresa PrekerowaZarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1939-1945 (Polish Edition)
1993978-83-230-0790-6Wojciech GóralczykObszary morskie i ich delimitacja (Polish Edition)
1991978-83-230-0792-0Studia o literaturach i folklorze Slowian: Dedykowane Józefowi Magnuszewskiemu (Polish Edition)
1992978-83-230-0794-4Hanna GoskWizerunek bohatera: O debiutanckiej prozie polskiej przelomu 1956 roku (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
2013978-83-230-9800-3Not AvailableJJP 23 (1993) (Journal of Juristic Papyrology)
1994978-83-230-9801-0Elżbieta SękowskaJęzyk zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych: Zagadnienia leksykalno-slowotwórcze (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1993978-83-230-9809-6Językoznawsto synchroniczne i diachroniczne (Polish Edition)
1996978-83-230-9811-9Maria MiśkiewiczowaWczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w Niewiadomej w województwie siedleckim (Polish Edition)
1995978-83-230-9812-6Grupa Bojowa Krybar w walce o Powisle i Uniwersytet Warszawski: Materia±y sesji historycznej, zorganizowanej 3 listopada 1994 r. w Warszawie przez z okazji 50. rocznicy Powstania Warszawskiego
1998978-83-230-9815-7Enseigner la littérature: Actes du colloque international organisé à Varsovie, en avril 1996, par l'Institut de philologie romane et le Centre de ... (Les cahiers de Varsovie) (French Edition)
1994978-83-230-9817-1Vjara MaldzievaPolskie i bu±garskie zwiazki frazeologiczne =: Polski i bulgarski frazeologizmi
1996978-83-230-9818-8Elzbieta SteckoZaburzenia Mowy Dzieci
2005978-83-230-9819-5Historia idei politycznej
1995978-83-230-9820-1Tomasz DerdaDeir el-Naqlun: The Greek papyri (P. Naqlun I) (Studia antiqua)
1998978-83-230-9823-2Aniela KorzeniowskaExplorations in Polish-English mistranslation problems
1995978-83-230-9827-0Z teorii i praktyki konstytucjonalizmu: Prace ofiarowane profesorowi Andrzejowi Gwiżdżowi (Studia iuridica) (Polish Edition)
1996978-83-230-9828-7Miscellanea (Studia iuridica) (Polish Edition)
1994978-83-230-9834-8Anna ParzymiesJęzyk protobulgarski: Przyczynek do rekonstrukcji na podstawie porównań turecko-slowiańskich (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
  ''978-83-230-9842-3Leszek JaśkiewiczSergiusz Witte: Biografia polityczna (Polish Edition)
2003978-83-230-9844-7Welna JerzyA Brief Outline of the History of English
1997978-83-230-9847-8Ewa Wipszycka ed. by Tomasz DerdaJJP 27 (1997) (Journal of Juristic Papyrology)
1993978-83-230-9848-5Lidia MilkaDroga do niepodleglości--polityka Francji wobec Maroka w latach 1944-1953 (Prace Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1994978-83-230-9849-2Witold [Ed] HenselSwiatowit. Uniwersytet Warszawski Instytut Archeologii. Vol 37.
1995978-83-230-9857-7Prawo karne w okresie stalinizmu (Studia iuridica) (Polish Edition)
1996978-83-230-9860-7Miroslawa LasekWielokryterialna ocena kondycji ekonomicznej firm-klientów banku (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1997978-83-230-9865-2Elżbieta Jasińska-JędroszRękopisy kompozytorów Mlodej Polski (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie) (Polish Edition)
1994978-83-230-9866-9Helena CichockaTeoria retoryki bizantynskiej
1995978-83-230-9867-6Indeks nazw gwarowych do Slownika nazw terenowych pólnocno-wschodniej Polski (Polish Edition)
978-83-230-9868-3JJP 25 (1995)
1995978-83-230-9874-4Zofia KozlowskaO przekladzie tekstu naukowego: Na materiale tekstów językoznawczych (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1997978-83-230-9877-5Węzlowe zagadnienia procedury karnej: Księga ku czci profesora Andrzeja Murzynowskiego (Studia iuridica) (Polish Edition)
1998978-83-230-9878-2Cypr w badaniach polskich: Materialy z Sesji Naukowej zorganizowanej przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. prof. K. Michalowskiego, Warszawa, 24-25 lutego 1995 (Polish Edition)
1993978-83-230-9880-5Związki niemiecko-polskie w kulturze i polityce =: Zur Frage der deutsch-polnischen Beziehungen in Kultur und Politik (Studia niemcoznawcze) (German Edition)
1996978-83-230-9884-3Studia nad ośrodkami miejskimi w dorzeczu środkowej Wisly (Wisla w dziejach i kulturze Polski) (Polish Edition)
1994978-83-230-9888-1Alicja Maksimowicz-AjchelUwarunkowania zmian umieralności w trakcie przejścia demograficznego: Próba konkretyzacji (Polish Edition)
1996978-83-230-9892-8Uniwersytet WarszawskiProblemy komunikacji interkulturowej--jedna Europa, wiele języków i wiele kultur: Materialy z XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Instytutu Lingwistyki ... 17-19 lutego 1994 r (Polish Edition)
1994978-83-230-9896-6Biblioteka Uniwersytecka w WarszawieKatalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie) (Polish Edition)
  ''978-83-230-9897-3Opozycja demokratyczna w Polsce, 1976-1980: Wybór dokumentów (Polish Edition)
  ''978-83-230-9898-0Uniwersytet WarszawskiPolska szkola lingwistyki stosowanej: Materialy XVIII Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa, 18-19 grudnia 1992 r (Polish Edition)
1997978-83-230-9901-7Semantyczna struktura slownictwa i wypowiedzi (Polish Edition)
2002978-83-230-9913-0Hanna RodakTerapia dziecka z wada wymowy
1998978-83-230-9919-2Piotr DyczekMnemosyne: Zapiski archeologiczne (Polish Edition)
1997978-83-230-9926-0Miscellanea (Studia iuridica) (Polish Edition)
1994978-83-230-9929-1Janusz Krzysztof KozlowskiMeso- and neolithic sequence from the Odmut Cave (Montenegro)
1996978-83-230-9932-1Krystyna WaszakowaSlowotwórstwo wspólczesnego języka polskiego: Rzeczowniki z formantami paradygmatycznymi (Polish Edition)
1988978-83-230-9935-2Piotr (ed) SKUROWSKIAmerican Studies, volume XVI (16)
1994978-83-230-9937-6Krzysztof RączkaUczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi w Polsce: Problematyka prawna (Dissertationes Universitatis Varsoviensis) (Polish Edition)
1996978-83-230-9940-6Wspólczesne problemy administracji publicznej (Studia iuridica) (Polish Edition)
1997978-83-230-9941-3Wlodzimierz OgryczakWielokryterialna optymalizacja liniowa i dyskretna: Modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
1994978-83-230-9945-1Z zagadnień wspólczesnego prawa cywilnego: Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tomasza Dybowskiego (Studia iuridica) (Polish Edition)
1995978-83-230-9947-5Bilan de l'Ecole de Genève: Actes du colloque polono-suisse, Varsovie, mai 1992 (Les cahiers de Varsovie) (French Edition)
1994978-83-230-9953-6Mikolaj Timoszuk[Onomatopeicheskie glagoly v russkom i͡a︡zyke] (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Russian Edition)
  ''978-83-230-9954-3JJP 24 (1994) (Journal of Juristic Papyrology)
1996978-83-230-9955-0Jerzy WelnaEnglish Historical Morphology
1998978-83-230-9958-1Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w latach 1945-1980 (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie) (Polish Edition)
1995978-83-230-9962-8Maria DakowskaModels of language use and language learning in the theory of language didactics (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego)
1996978-83-230-9964-2JJP 26 (1996) (Journal of Juristic Papyrology)
1995978-83-230-9969-7Futuryzm na Ukrainie: Manifesty i teksty literackie (Polish Edition)
1995978-83-230-9971-0Z dziejów Wydzialu Prawa Uniwersytetu Warszawskiego: 75 lat dzialalności Wydzialu Prawa Odrodzonego Uniwersytetu Warszawskiego: (materialy z sesji luty 1994 r.) (Studia iuridica) (Polish Edition)
1996978-83-230-9972-7Magdalena DanielewiczowaO znaczeniu zdań pytajnych w języku polskim: Charakterystyka struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzeń interrogatywnych (Polish Edition)
1997978-83-230-9973-4Uniwersytet Warszawski. Instytut Lingwistyki Stosowanej. SympozjumPodejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce: Materialy z XX Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej ... 12-14 stycznia 1996 r (Polish Edition)
1994978-83-230-9976-5Krystyna WaszakowaSlowotwórstwo wspólczesnego języka polskiego: Rzeczowniki sufiksalne obce (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego) (Polish Edition)
  ''978-83-230-9977-2Nadia Zlatanova-StrenkRodowody: Idea wspólnoty w przekazach rodowodowych: na wybranym materiale slowiańskim (Polish Edition)
  ''978-83-230-9978-9Jerzy SzmagalskiTeoria pracy socjalnej a ideologia i polityka spoleczna: Przyklad amerykański (Polish Edition)
1996978-83-230-9979-6Krzysztof MichalekPod banderami Unii i Konfederacji: Wojna secesyjna, 1861-1865 na morzach i rzekach (Polish Edition)
2002978-83-230-9982-6Historia idei politycznej Wybor tekstow T II
1995978-83-230-9987-1Satura (Studia iuridica)
  ''978-83-230-9988-8Leon Tadeusz BlaszczykFilologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816-1915 (Polish Edition)
1994978-83-230-9992-5Bożenna MichalikBibliografia dziejów oświaty polskiej w okresie II wojny światowej (Polish Edition)
1995978-83-230-9995-6Stanislaw SiekierskiKulturotwórcze funkcje parafii katolickich w spolecznościach lokalnych: W świetle pamiętników (Polish Edition)
1999978-83-230-9999-4Justyna StraczukJęzyk a tożsamość czlowieka w warunkach spolecznej wielojęzyczności: Pogranicze polsko-litewsko-bialoruskie (Polish Edition)