Wlaściwości skladniowe analitycznych konstrukcji werbo-nominalnych w języku polskim (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) (Polish Edition)

by Piotr Żmigrodzki

ISBN: 978-83-226-0972-9

ISBN-10: 83-226-0972-8

Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego · 2000