Wydawnictwa Geologiczne

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1979978-83-220-0002-1Metodyka badań surowców skalnych (Polish Edition)
  ''978-83-220-0011-3Anna Szyperko-ŚliwczyńskaTrias dolny w pólnocno-wschodniej Polsce =: Nizhniĭ tri͡a︡s v Severo-Vostochnoĭ Polʹshe = Lower Trias in north-eastern Poland (Prace Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0012-0Stanislaw Staszic--geologia, górnictwo, hutnictwo (Polish Edition)
  ''978-83-220-0014-4Anna RaczyńskaStratygrafia i rozwój litofacjalny mlodszej kredy dolnej na Niżu Polskim =: Stratigrafii͡a︡ i litofat͡s︡ialʹnoe razvitie verkhneĭ chasti nizhnego ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0020-5Budowa geologiczna niecki szczecińskiej i bloku Gorzowa =: Geologicheskoe stroenie shchet͡s︡inskoĭ vpadiny i Gozhuvskogo bloka = The geological ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1980978-83-220-0025-0La Géologie et les gîtes minéraux en Pologne (Bulletin / Institut de géologie) (French Edition)
1979978-83-220-0030-4Krzysztof JaworowskiTransgresja morza kambryjskiego w pólnocnej Polsce =: Transgressii͡a︡ kembriĭskogo mori͡a︡ v severnoĭ Polʹshe = Cambrian marine transgression in ... instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1979978-83-220-0033-5Metody badań mineralów i skal: Praca zbiorowa (Polish Edition)
  ''978-83-220-0036-6Antoni Stanis±aw KleczkowskiHydrogeologia ziem wokó± Polski
  ''978-83-220-0038-0Krzysztof BirkenmajerPrzewodnik geologiczny po pienińskim pasie skalkowym (Polish Edition)
1978978-83-220-0039-7Z badań zlóż surowców mineralnych w Polsce =: Issledovanii͡a︡ mestorozhdeniĭ poleznykh iskopaemykh v Polʹshe = Research on mineral raw material ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1980978-83-220-0041-0Wies±aw HeflikKamienie ozdobne Polski
1981978-83-220-0044-1Wilhelm KrachBadeńskie utwory rafowe na Roztoczu Lubelskim ; oraz, Ślimaki skrzydlonogi (Pteropoda) w miocenie Polski i ich znaczenie stratygraficzne (Prace geologiczne) (Polish Edition)
1980978-83-220-0046-5Polska Akademia NaukZ przeszlości geologicznej Ziemi: Przewodnik po wystawie (Polish Edition)
1977978-83-220-0047-2Danuta Czernicka-ChodkowskaZabytkowe glazy narzutowe na obszarze Polski: Katalog (Opracowania dokumentacyjne - Muzeum Ziemi) (Polish Edition)
1981978-83-220-0051-9Tectonic movements and sedimentary processes: Selected problems (Studia geologica Polonica)
1980978-83-220-0053-3Barbara GondekGeochemia n-alkanów występujących w skalach osadowych Niżu Polskiego =: Geokhimii͡a︡ normalʹnykh alkanov vstrechai͡u︡shchikhsi͡a︡ v osadochnykh ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0062-5Instytut GeologicznyList of publications, 1921-11 1979
1982978-83-220-0065-6Bogdan CianciaraZastosowanie cyfrowej filtracji optymalnej do interpretacji geofizycznych pól potencjalnych (Prace geologiczne) (Polish Edition)
1980978-83-220-0067-0Zofia Gumowska-WdowiakMineraly i kamienie ozdobne Związku Radzieckiego: Katalog wystawy (Opracowania dokumentacyjne / Muzeum Ziemi) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0071-7Andrzej BlaszkiewiczCampanian and Maastrichtian ammonites of the middle Vistula River Valley, Poland: A stratigraphic-paleontological study = Studium ... Wisly) (Prace Instytutu Geologicznego)
1981978-83-220-0080-9Wilhelm KrachFauna i stratygrafia paleocenu środkowej Wisly =: Paleocene fauna and stratigraphy of the middle Vistula River, Poland (Studia geologica Polonica) (Polish Edition)
1980978-83-220-0082-3Stanislaw SzafranRozwój facjalny i uklad przestrzenny oraz gazonośność utworów miocenu autochtonicznego we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego na ... (Prace geologiczne) (Polish Edition)
1981978-83-220-0087-8Z zagadnień mineralogii stosowanej (Prace mineralogiczne) (Polish Edition)
1981978-83-220-0089-2Wplyw przemyslowych zanieczyszczeń atmosfery na zmiany geochemii środowiska przyrodniczego Puszczy Niepolomickiej (Prace mineralogiczne) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0092-2Jerzy JureczkoWarunki hydrochemiczne w obrębie utworów permo-triasowych poludniowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej na tle badań roztworów porowych skal (Prace geologiczne) (Polish Edition)
1982978-83-220-0099-1Barbara Kosmowska-CeranowiczZnaleziska i dawne kopalnie bursztynu w Polsce: Katalog (Opracowania dokumentacyjne) (Polish Edition)
1981978-83-220-0102-8Maria Jaskowiak-SchoeneichowaSedymentacja i stratygrafia kredy górnej w Pólnocno-Zachodniej Polsce =: Osadkonakoplenie i stratigrafii͡a︡ verkhnego mela v Severo-Zapadnoĭ ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1982978-83-220-0103-5Révision des mégaspores à gula du carbonifère =: Rewizja karbońskich megaspor z gulą (Prace Instytutu Geologicznego) (French Edition)
1981978-83-220-0105-9Wanda BieleckaBiostratygrafia batonu i keloweju pólnocnozachodniej Polski na podstawie otwornic i malżoraczków =: Biostratigrafii͡a︡ batskikh i kelloveĭskikh ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0107-3Stanislawa WoszczyńskaOtwornice i malżoraczki morskich osadów karbonu na obszarze Lubelszczyzny =: The foraminifera and ostracoda of the carboniferous marine deposits in ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0110-3Lech MilaczewskiDewon poludniowo-wschodniej Lubelszczyzny =: Devonskie otlozhenii͡a︡ i͡u︡go-vostochnoĭ chasti radomsko-li͡u︡blinskogo regiona, vostochnai͡a︡ Polʹsha ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0113-4Teresa MadeyskaŚrodowisko czlowieka w środkowym i górnym paleolicie na ziemiach polskich w świetle badań geologicznych =: Le milieu naturel de l'homme du ... Pléistocène de Pologne) (Polish Edition)
1982978-83-220-0122-6Zdzislaw ModlińskiRozwój litofacjalny i paleotektoniczny ordowiku na obszarze platformy prekambryjskiej w Polsce =: Litofat͡s︡ialʹnoe i paleotektonicheskoe razvitie ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1981978-83-220-0123-3Jan Golonka and othersZ Badan Geologicznych W Karptach (Geological Research in the Carpathians), Tom XXII (Biuletvn Instivtutu Geologicznego, No. 332)
1981978-83-220-0124-0M. KunaProceedings of the International Symposium on Central European Permian: Jablonna, April 27-29, 1978
  ''978-83-220-0125-7Jan Golonka and othersZ Badan Geologicznych W Karpatach (Geological Research in the Carpathians), Tom XXI (Biuletvn Instivtutu Geologicznego, No. 331)
1982978-83-220-0130-1Krzysztof JakubowskiMuzeum ziemi (Polish Edition)
1981978-83-220-0131-8Andrzej BerPojezierze Suwalsko-Augustowskie: Przewodnik geologiczny (Polish Edition)
1982978-83-220-0132-5Kazimierz MaslankiewiczKamienie Szlachetne
  ''978-83-220-0136-3Maciej PawlikowskiStudium mineralogiczno-petrograficzne produktów przeobrażeń gipsów mioceńskich w zlożu siarki Wydrza (Prace mineralogiczne) (Polish Edition)
1983978-83-220-0138-7Upper Precambrian and Cambrian Palaeontology of the East-European Platform
1978978-83-220-0148-6Z badań hydrogeologicznych w Polsce =: Gidrogeologicheskie issledovanii͡a︡ v Polʹshe = Hydrogeological research in Poland (Biuletyn Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1983978-83-220-0157-8Waclaw BurzewskiGeotektoniczne kryteria powstawania węglowodorów w paleozoicznym profilu obszaru przedsudeckiego (Prace geologiczne) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0160-8Tadeusz GalkiewiczPrawidlowości wyksztalcenia śląsko-krakowskich zlóż cynkowo-olowiowych (Prace geologiczne) (Polish Edition)
1982978-83-220-0167-7Teresa HanczkeMineraly Polski: Katalog wystawy (Opracowania dokumentacyjne) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0168-4Grażyna CichońMineraly wtórne w melafirach z Rudna kolo Krzeszowic (Prace mineralogiczne) (Polish Edition)
1983978-83-220-0182-0Wyniki badań sedymentologicznych w Polsce: Wybrane zagadnienia (Studia geologica Polonica) (Polish Edition)
1983978-83-220-0183-7Bronislawa HanakCharakterystyka petrograficzna węgli koksowych z kopalni Moszczenica dla określenia ich wzbogacalności (Prace geologiczne) (Polish Edition)
1984978-83-220-0191-2Henryk T MitosekStochastyczna struktura przeplywu rzecznego (Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0192-9Stanislaw DmitrukProblemy odwzorowania procesów geologiczno-inżynierskich górnictwa odkrywkowego (Polish Edition)
  ''978-83-220-0194-3Bronislaw JaniecWody podziemne w strefie poludniowo-zachodniej krawędzi Wyżyny Lubelskiej (Prace Wydzialu Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych) (Polish Edition)
1985978-83-220-0196-7Wojciech JaroszewskiSlownik geologii dynamicznej (Polish Edition)
1983978-83-220-0197-4Kazimiera LendzionRozwój kambryjskich osadów platformowych Polski =: [Razvitie kembriĭskikh platformennykh otlozheniĭ v Polʹshe] = The development of the Cambrian ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0200-1Krzysztof JakubowskiMuseum of the Earth
  ''978-83-220-0204-9Budowa geologiczna niecki warszawskiej (plockiej) i jej podloża =: Geologicheskoe stroenie Varshavskoĭ (Plot͡s︡koĭ) mulʹdy i ee fundamenta = The ... Instytutu Ggeologicznego) (Polish Edition)
1985978-83-220-0205-6Jurassic and Cretaceous lithostratigraphic units of the Tatra Mountains =: Jurajskie i kredowe jednostki litostratygraficzne Tatr (Studia geologica Polonica)
1985978-83-220-0219-3Zbigniew KundzewiczModele hydrologiczne ruchu fal powodziowych (Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0224-7Wojciech MayerOre minerals from Lower Zechstein sediments at Rudna mine, Fore-Sudetic monocline, SW Poland (Prace mineralogiczne)
  ''978-83-220-0225-4Teresa Nagrodzka-MajchrzykCzarni Klobucy (Polish Edition)
1984978-83-220-0227-8Barbara OlszewskaOtwornice bentoniczne podmenilitowych margli globigerinowych polskich Karpat zewnętrznych =: Bentonnye foraminifery podmenilitovykh globigerinovykh ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0228-5Wojciech MorawskiOsady wodnomorenowe =: Vodno-morennye otlozhenii͡a︡ = Watermorainic sediments (Prace Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0229-2Bronislaw SzymańskiOsady tremadoku i arenigu w Pólnocno-Wschodniej Polsce =: Otlozhenii͡a︡ tremadokskogo i arenigskogo i͡a︡rusov v Severo-Vostochnoĭ Polʹshe = ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1984978-83-220-0230-8Janina SztejnMikrofauna w osadach mlodszej kredy dolnej Niżu Polskiego =: Mikrofauna v otlozhenii͡a︡kh pozdnego nizhnego mela Polʹskoĭ nizmennosti = Late Lower ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1985978-83-220-0231-5Powódź zatorowa na Wiśle w rejonie Zbiornika Wloclawek w zimie 1982 r (Monografie / Polska Akademia Nauk, Komitet Gospodarki Wodnej) (Polish Edition)
1990978-83-220-0234-6Roman MatykowskiStruktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców (Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej) (Polish Edition)
1984978-83-220-0239-1Marian GlosekMiecze środkowoeuropejskie z X-XV w (Polish Edition)
1985978-83-220-0243-8Maria Nehring-LefeldBiostratygrafia osadów dewonu dolnego obszaru radomsko-lubelskiego na podstawie malżoraczków i konodontów =: Biostratigrafii͡a︡ otlozheniĭ ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0245-2Stanislaw PawlowskiBudowa geologiczna tarnobrzeskiego zloża siarki rodzimej =: Geologicheskoe stroenie tarnobzhegskogo mestorozhdenii͡a︡ samorodnoĭ sery = Geology of ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1986978-83-220-0257-5Józef LisMineraly Dolnego Śląska (Polish Edition)
1985978-83-220-0260-5Z SiliwończukGeologiczno-zlożowe warunki występowania kruszywa naturalnego w Polsce =: Geologicheskie uslovii͡a︡ zaleganii͡a︡ naturalʹnogo shchebni͡a︡ v Polʹshe ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0261-2Ewa Świętnicka-GoldsztejnSurowce węglanowe Gór Kaczawskich (Monografie surowców mineralnych Polski) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0271-1Ryszard KulmaZastosowanie metod analogowych do oceny dynamiki naporowego poziomu wodonośnego w warunkach otworowej eksploatacji zloża (Prace geologiczne) (Polish Edition)
1986978-83-220-0273-5Jadwiga MamczarPalinostratygrafia najwyższej jury i kredy dolnej na Niżu Polskim =: Palinostratigrafii͡a︡ verkhov i͡u︡ry i nizhnego mela na Polʹskoĭ nizmennosti = ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1985978-83-220-0277-3Hanna SenkowiczowaFauna z osadów retu i wapienia muszlowego na Niżu Polskim =: Fauna iz otlozheniĭ rëta i rakovinnogo izvestni͡a︡ka na Polʹskoĭ nizmennosti = The ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1986978-83-220-0282-7Irena GucwaMineraly polskich Karpat (Polish Edition)
  ''978-83-220-0283-4Lidia, Editor MalinowskaGeology of Poland Volume III, Atlas of Guide and Characteristic Fossils, Part 2a Mesozoic, Triassic
1987978-83-220-0287-2Alexi Rozanov · Kazimierz LydkaPalaeogeography and Lithology of the Vendian and Cambrian of the Western East-European Platform. Contribution of the Soviet-Polish Working Group on the Precambrian-Cambrian Boundary Problem
1986978-83-220-0303-9Aurelia MakowskaMorza plejstoceńskie w Polsce--osady, wiek i paleogeografia =: Otlozhenii͡a︡, vozrast i paleogeografii͡a︡ pleĭstot͡s︡enovych moreĭ v Polʹshe = ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1988978-83-220-0308-4Elżbieta ZielińskaBibliografia Ostrolęki (Polish Edition)
1987978-83-220-0314-5Budowa geologiczna walu pomorskiego i jego podloża =: Geologicheskoe stroenie Pomorskogo vala i ego osnovanii͡a︡ = Geological structure of the ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1988978-83-220-0360-2Ziemia polska w pieśni: Antologia (Polish Edition)
1988978-83-220-0367-1Magdalena SikorskaMikrolitofacje skal osadowych kambru środkowego w polskiej części platformy wschodnioeuropejskiej =: Microlithofacies of Middle Cambrian ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1989978-83-220-0379-4Jan CzarnockiKlimenie Gór Świętokrzyskich =: Klimenii Sventokshiskikh gor = Clymeniids of the Góry Świętokrzyskie Mts (Prace Państwowego Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0384-8Warunki hydrogeologiczne Lubelskiego Zaglębia Węglowego =: Gidrogeologicheskie uslovii͡a︡ Li͡u︡blinskogo ugolʹnogo basseĭna = Hydrogeology of the ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1990978-83-220-0385-5Roman · EDITOR OsikaGeology of Poland. Vol. VI: Mineral Deposits.
  ''978-83-220-0399-2Irena GucwaStudia nad korelacją geochemiczną skal osadowych polskich Karpat fliszowych =: Issledovanii͡a︡ po geokhimicheskoĭ korreli͡a︡t͡s︡ii osadochnykh ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
2013978-83-220-0400-5Joanna KoscielniakHelena Modjeska - Icon of Style: From Distance to Temptation / Helena Modrzejewska - ikona stylu: Od dystansu do pokusy
1990978-83-220-0401-2Zbigniew KowalczewskiGrubookruchowe skaly kambru na środkowym poludniu Polski: Litostratygrafia, tektonika, paleogeografia = Krupnooblomochnye porody kembrii͡a︡ na ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
  ''978-83-220-0404-3Zdzislaw MigaszewskiSynsedymentacyjne utwory hydrotermalne dewonu środkowego i górnego Gór Świętokrzyskich =: Sinsedimentat͡s︡ionnye gidrotermalʹnye obrazovanii͡a︡ ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1991978-83-220-0406-7Waclaw RykaSlownik petrograficzny (Polish Edition)
  ''978-83-220-0408-1Alicja BalukCzwartorzęd dorzecza dolnej Narwi, pólnocno-wschodnie Mazowsze =: Chetvertichnye otlozhenii͡a︡ nizhnego uchastka basseĭna r. Narev, ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1991978-83-220-0410-4Marek NarkiewiczProcesy dolomityzacji mezogenetycznej na przykladzie żywetu i franu Gór Świętokrzyskich =: Mesogenetic dolomitization processes: an example from ... Instytutu Geologicznego) (Polish Edition)
1992978-83-220-0422-7Pawel BożykKto winien?: Politycy i polityka gospodarcza pod pręgierzem (Polish Edition)