Potop Henryka Sienkiewicza w ilustracjach

by Henryk Sienkiewicz

ISBN: 978-83-217-2803-2

ISBN-10: 83-217-2803-0

Wydawn. " Sport i Turystyka " · 1990