Spory królów ze szlachta w z±otym wieku: Wokó± egzekucji praw (Dzieje narodu i panstwa polskiego)

by Anna Sucheni-Grabowska

ISBN: 978-83-03-02039-0

ISBN-10: 83-03-02039-0

Krajowa Agencja Wydawnicza · 1988