Powszechna historia państwa i prawa (Polish Edition)

by Michal Sczaniecki

ISBN: 978-83-01-11441-1

ISBN-10: 83-01-11441-X

Wydawn. Nauk. PWN · 1994

See also:
2007BroschiertPowszechna historia panstwa i prawa