Historia doktryn politycznych i prawnych (Polish Edition)

by Henryk Olszewski

ISBN: 978-83-01-03841-0

ISBN-10: 83-01-03841-1

Państwowe Wydawn. Nauk · 1984

See also:
1993PaperbackHistoria doktryn politycznych i prawnych (Polish Edition)