Gards- og slektshistorie for Oppdal (Norwegian Edition)

by Grete Høgset

ISBN: 978-82-7083-264-4

ISBN-10: 82-7083-264-2

Oppdal kommune · 2001