Judicial Handbook (hardcover Third Series)(Chinese Edition)

by ZUI GAO REN MIN FA YUAN YAN JIU SHI BIAN

Hardcover

ISBN: 978-7-80056-005-7

ISBN-10: 7-80056-005-8

People's Court · 2000