Modern School Music Education. 1840-1949

Modern

by ZHANG YUAN ZHANG XIAN HONG ZHU

Paperback

ISBN: 978-7-5444-3054-8

ISBN-10: 7-5444-3054-5

Shanghai Education Press · 1991