Filosofiia, Nauka, Metodologiia

by G. P Shchedrovitskii

Paperback

ISBN: 978-5-88969-002-3

ISBN-10: 5-88969-002-7

Shkola kulturnoi politiki · 1997