Televizory zarubezhnyh firm. Ustrojstvo, regulirovka, remont. Vypusk 17

zarubezhnyh

by Konnov A.A. Peskin A.E.

Paperback

ISBN: 978-5-85954-069-3

ISBN-10: 5-85954-069-8

Solon · 1998