Spravochnik Rabotnika Fizicheskoi Kul'tury I Sporta: Normativnye Pravovye I Programmno-Metodicheskie Dokumenty, Prakticheskii Opyt, Rekomendatsii

Hardcover

ISBN: 978-5-85009-665-6

ISBN-10: 5-85009-665-5

Sovetskii Sport ยท 2002