Efektyvnist pratsi ta faktory ii pidvyshchennia pry perekhodi do rynkovoi ekonomiky (Ukrainian Edition)

by A. F Shevchenko

ISBN: 978-5-8218-0011-4

ISBN-10: 5-8218-0011-0

"Stanitsa" · 1994