HakuyuÌ"sha, 2001.

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-4-8268-0001-3木村・相良 独和辞典 (新訂)
1995978-4-8268-0148-5ShoÌ"ichi KimuraHakuyuÌ"sha roshiago jiten
2001978-4-8268-1007-4Kazutake KyuÌ"ma · Shizuo Nagatsuka · Nihon DojoÌ" HiryoÌ" Gakkai. · Pedorojisuto Kondankai.DojoÌ"gaku to koÌ"kogaku
2002978-4-8268-1009-8Masao Shibuya · Takeo Koyama · Hisao WatanabeJuÌ"kinzoku sokuteihoÌ": dojoÌ" osen genso to teiryoÌ"hoÌ" no kaisetsu