ShiÌ"emushiÌ"shuppan, 2010.

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
2008978-4-7813-0008-5Tsunemasa TaguchiHakushoku eruiÌ"diÌ" shoÌ"mei shisutemu gijutsu to oÌ"yoÌ"
978-4-7813-0009-2自動車用大容量二次電池の開発 (CMCテクニカルライブラリー)
2008978-4-7813-0035-1Fumio IdePurasuchikku haÌ"do koÌ"to oÌ"yoÌ" gijutsu = Applied technology of plastic hard coat
2009978-4-7813-0058-0Mitsutaka Yagishita · David P Baca · Yoshiko EndoÌ"Yomeru wakaru omoshiroi kagaku eigo doriru
978-4-7813-0144-0Kagakusha ga yomitoku kankyō mondai
2010978-4-7813-0162-4K InomataSupin'erekutoronikusu no kiso to oÌ"yoÌ" = Spinelectronics: basic and application
2009978-4-7813-0164-8Yasuyuki KitaTennenbutsu zengoÌ"sei no saishin doÌ"koÌ"
2010978-4-7813-0174-7Toshiaki Kudo · Moriya OÌ"kumaNanbaiyoÌ" biseibutsu no riyoÌ" gijutsu = Technology for accessing yet-unexploit microbial resources
  ''978-4-7813-0178-5Takashi Tatsumi · YoÌ"ichi NishimuraZeoraito shokubai no kaihatsu gijutsu
2011978-4-7813-0228-7西野 敦大容量キャパシタ技術と材料〈4〉―英語版
978-4-7813-0230-0リチウムイオン電池の開発と市場〈2010〉
2010978-4-7813-0232-4Tooru HarunaKoÌ"bunshi tenkazai handobukku
  ''978-4-7813-0259-1Kazuhiro KudoÌ"YuÌ"ki toranjisuta: HyoÌ"ka to oÌ"yoÌ" gijutsu
  ''978-4-7813-0274-4Kaku Uehara · Susumu YoshikawaYuÌ"ki hakumaku taiyoÌ" denchi no kaihatsu doÌ"koÌ" = Development trend of thin film organic photovoltaic cells
2011978-4-7813-0332-1Sunao YamadaPurazumon nano zairyoÌ" no kaihatsu to oÌ"yoÌ"
  ''978-4-7813-0337-6Heidi Cullen · Remi KumagaiUezaÌ" obu za fuyuÌ"chaÌ": KikoÌ" hendoÌ" wa sekai o doÌ" kaeruka