Empress of China, Wu Ze Tian: Written by Jiang Cheng an ; Illustrated by Xu De Yuan

Written

by De Yuan Xu Cheng An Chiang

Paperback

ISBN: 978-1-878217-31-8

ISBN-10: 1-878217-31-3

Victory Pr · 1998