Nei Jia Quan: Internal Martial Arts Teachers of Tai Ji Quan, Xing Yi Quan, and Ba Gua Zhang

Teachers

by Jess O'Brien

Paperback

ISBN: 978-1-55643-506-5

ISBN-10: 1-55643-506-1

North Atlantic Books · 2004